Friday, February 24, 2012

We wrześniu zeszłego roku przez kilka dni podróżowałam po słonecznej Italii. To były świetne wakacje razem z moimi trzema wspaniałymi kumpelami. Właściwie celem wyprawy było urocze miasteczko Sorrento, ale samolot lądował w Rzymie, a dalej pociągi - przez Neapol do Sorrento.

Nigdy wcześniej nie miałam okazji być w Rzymie, a podczas tej wyprawy mogłam zobaczyć to miasto w dwóch różnych momentach. W drodze do Sorrento Rzym jawił się nam pod osłoną nocy, natomiast w drodze powrotnej za dnia i był bardziej sympatyczny.

A oto kilka osób na których zahaczyłam wzrok.


In September last year, a few days I was traveling a bit around the sunny Italy. This was a great trip with my three lovely friends.We ended up in charming  Sorrento, but the plane landed in Rome, and then by train through Naples we arrived at the Sorrento.

I've never had a chance to be in Rome, and during this trip I could see the city in two different times. On the way to Sorrento - we saw the Rome during the night, while on the way back in the day and there was much more friendly.

And here is some people which I saw around!